Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies w celu personalizacji treści oraz reklam, realizacji usług, analizowania ruchu oraz mierzenia skuteczności.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carmen Media (CM) z siedzibą w Raków 44, 48-120 Baborów, e-mail: biuro@serwisspozywczy.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
b) dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
c) dla celów wysyłania treści o charakterze marketingowym – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
d) dla celów badania jakości świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – uzasadniony cel Administratora (analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej) lub na podstawie wyrażonej zgody, po zakończeniu trwania umowy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
e) dla celów prowadzonej analizy i statystyki – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą :
– wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
– podmioty, którym CM powierzyła przetwarzanie danych osobowych
– banki – w zakresie obsługi płatności,
– operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

6. Posiada Pani/Pam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pani/Pam prawo do przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach – dobrowolne.

 

Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu jej opublikowania na dedykowanej podstronie Serwisu i obowiązuje do odwołania lub zmiany.

Brak akceptacji Polityki Prywatności i/lub regulaminu danej usługi oznacza brak możliwości pełnego korzystania z konta użytkownika w Serwisie.