Mars zobowiązuje się osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych

0

Firma Mars Inc. podejmuje kolejne działania na rzecz klimatu i przyjęła nowe zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych (GHG) w całym swoim łańcuchu wartości do roku 2050. Przyspieszy ono realizację długoterminowych celów firmy, jakim są: ograniczenie bezwzględnych emisji w całym obszarze działalności, eliminacja procesu wylesiania z łańcucha dostaw oraz przejście w 100% na energię odnawialną.

Ogłoszony ostatnio cel klimatyczny firmy Mars opiera się na istniejącym Planie Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu, jednak znacząco rozszerza wcześniejsze zobowiązania, które zakładały zmniejszenia emisji w całym łańcuchu wartości o 67% do 2050 roku i jednocześnie potwierdza ambitny cel krótkoterminowy, czyli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 27% do 2025 roku. Podwyższenie zobowiązania wynika z ustaleń zawartych w lipcowym raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), podkreślającym pilną potrzebę osiągnięcia zerowej emisji netto w skali globalnej, aby zapobiec najgorszym skutkom globalnego ocieplenia. Potrzeba zerowej emisji netto jest głównym tematem konferencji klimatycznej COP26, która odbywa się właśnie
w Glasgow.

Przyspieszając swoje działania na rzecz osiągnięcia zerowej emisji netto Mars skupi się m.in. na bezwzględnej redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym także emisji pośrednich (np. podróże służbowe, wykorzystywanie sprzedanych produktów i emisje po zakończeniu okresu życia produktów). Drugim celem jest przebudowa łańcuchów dostaw w celu zatrzymania procesu wylesiania. Co więcej, firma zdecydowała się powiązać wynagrodzenie swojego kierownictwa z redukcją emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości, a także wzywa ponad 20 000 swoich dostawców do podjęcia działań i wyznaczenia własnych celów na rzecz klimatu.

Skala globalnej interwencji musi być większa i szybsza. Zmiany klimatyczne już teraz wpływają na naszą planetę i życie ludzi.  – mówi Grant Reid, CEO Mars Inc. Aby uzyskać znaczący wpływ i zapewnić, że jest on zgodny z założonymi celami, nasze zobowiązanie do zerowej emisji netto obejmuje cały ślad cieplarniany: od sposobu, w jaki pozyskujemy surowce, aż do sposobu korzystania z naszych produktów przez konsumentów. Mobilizujemy całą naszą firmę, aby podejmować działania już teraz i realizować cele pośrednie w okresach pięcioletnich. – dodaje Reid.

Jednocześnie Royal Canin, największa marka Marsa, będzie dążyć do osiągnięcia neutralności węglowej dla całego swojego portfolio w 2025 roku, a pierwsza grupa produktów ma uzyskać certyfikat neutralności węglowej w 2022 roku.

Aby osiągnąć zerową emisję netto, Mars podejmuje także inne liczne inicjatywy np. już w 11 krajach, w tym w Polsce, firma pokrywa 100% zapotrzebowania bezpośredniej działalności operacyjnej energią elektryczną ze źródeł odnawialnych. Do 2025 roku na ten system ma przejść 8 kolejnych krajów. Co więcej, Mars regularnie zwiększa skalę działań w zakresie zrównoważonego i regeneracyjnego rolnictwa.

Od 2015 roku, firma Mars zredukowała emisje w całym łańcuchu wartości o 7,3%, mimo że skala jej działalności wciąż rośnie. W bezpośredniej działalności operacyjnej emisje spadły o 31%, co jest zgodne z harmonogramem pozwalającym zrealizować cel pośredni na 2025 rok (redukcja o 42%).

Więcej informacji na temat deklaracji klimatycznych Marsa oraz Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu można znaleźć na stronie https://pol.mars.com/

źrodło i fot: inf. prasowa

Udostępnij w

Zostaw wiadomość